Pentagram

22 Mart 2019 Cuma, 22:00

Türkiye’de Heavy Metal denilince akla gelen ilk isim Pentagram. Bunun haklı gerekçeleri var. Bu coğrafyada, bu tavırdaki müziği hem geniş kitlelere ulaştırmaları hem de otuz yıldır müzikteki varlıklarını sürdürmeleri kendilerine özgü bir söylem yaratmalarında yatıyor. Üstelik 90’ların sonunda satanizm mevzuları yüzünden bu tarzdaki müziklerin neredeyse lanetlenme aşamasına geldiğini düşünürsek Pentagram’ın nasıl bir yükle bugünlere ulaştığını da anlarız. Kuşkusuz bu yük sadece onların kişisel yolculuklarının ağırlığıyla orantılı değil, tüm coğrafyanın yükünü sırtlanarak çıkıyorlar karşımıza. Mesela son çıkardıkları Akustik adlı albümde; otuz yıllık birikimlerinden süzülen Sonsuz şarkısında dile getirdikleri “yarın” endişesi gibi. Bu duygu, hepimizin endişesine tekabül ediyor. Ve huzur bulma arzusu yarın kaygısının temelini oluşturuyor.

Kuşkusuz Pentagram bu coğrafyanın kaderini de, kederini de hissediyor. Bu nedenle umudu kaybetmeme arzusuna sıkı sıkıya sarılmayı salık veriyor. “Bir gün mutlaka” şiarıyla hareket ediyor etmesine ama insan evladının sebep olduğu kötülükleri de unutmuyor. Temel meselelerinden biri bu Pentagram’ın. İnsanın hem kendine hem de dünyaya olan ihaneti. En başa giderek anlatıyor hikâyeyi, ilk insana kadar iniyor Pentagram Geçmişin Yükü adlı şarkısında. Bu ihanet, insanın yazgısı da oluyor bir anlamda ya da gölgesi; hep peşi sıra onu takip eden! Grubun şarkıda “Bizler Tanrı’nın kırık hayalleri”yiz demesi de bundan. Belki de her anlamda en başa dönüp kendimize, yaptıklarımıza bakmanın farklı bir göndermesi diye de yorumlayabiliriz bu şarkıyı, hatta tüm albümü.

Bir anlamda Pentagram da bu çalışmayla müzikteki yolculuğuna bakıyor. Akustik adlı albüm, işte bu serüvenin aktarılmasındaki tadımlık bir çalışma. Farklı dönemlerde yaptıkları şarkılarını ilk kez akustik formda düzenleyip yayınlayan grup bizi de dünden bugüne getiriyor.

  • Etkinlik saati kapı açılış saatidir.
  • 18 yaş sınırı vardır.
  • Organizasyon firması, uygun görmediği kişileri bilet fiyatını iade ederek mekana almama hakkına sahiptir.