Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

KULLANIM KOŞULLARI

Girmiş olduğunuz https://www.sanatperformance.com alan adlı internet sitesi (“İnternet Sitesi”), Sanat Performance tarafından işletilmektedir. İnternet Sitesi’nin yasal sahibi Sanat Performance olup, İnternet Sitesi’nin üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Sanat Performance’a aittir. 


İnternet Sitesi’ne giriş yapmakla beraber ziyaret etmek sureti ile kullanan “Kullanıcılar” İnternet Sitesi’nin kullanımı için geçerli olacak ilgili kanunlar kapsamında bu Kullanım Koşulları da dahil ancak sadece bununla sınırlı olmamak kaydıyla bağlayıcı sözleşme akdetme ve İnternet Sitesi’ni bu Kullanım Koşulları tüm şart ve koşullarına uygun olarak kullanma konusunda yasal hak ve yetkiye sahip bir yetişkin olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. 


Sanat Performance, Kullanıcıları’nın kişisel gizliliğini korumayı taahhüt etmektedir. Sanat Performance, Kullanıcılar tarafından İnternet Sitesi üzerinden paylaşılan ya da İnternet Sitesi’nin kullanımı sırasında sunulmuş kişisel verileri üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz ya da başka şekilde kullandırmaz. İnternet Sitesi, Kullanıcıları’nın gizlilik haklarına saygı duyar ve İnternet Sitesi vasıtasıyla sağladığı tüm bilgileri saklı tutar. İnternet Sitesi, internet ortamının gerektirdiği koşullar içerisinde sağlanan en üst düzey gizliliği içermektedir. Üçüncü şahısların yasal ya da yasal olmayan davranışlarının herhangi bir kişi veya kuruma verebileceği hasarlardan Sanat Performance sorumlu tutulamaz. Kişisel bilgilere sadece yetkili Sanat Performance personeli ya da bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilcilerimiz erişebilirler. Sanat Performance, kişileri açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) sürekli iç gözden geçirme sürecimizin bir parçası olarak Portal’ı iyileştirmek; genel olarak İnternet Sitesi Kullanıcıları hakkında daha çok şey öğrenmek amacıyla kullanabilir. Bu bilgiler Sanat Performance tarafından üçüncü kişilere açıklanmaz. 


İnternet Sitesi’ne erişmeniz ve kullanmanız neticesinde Sanat Performance tarafından işlenen kişisel verileriniz, yine internet sitesinde bulunan KVKK Aydınlatma Metni’nde belirtilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir. Eğer KVKK Aydınlatma Metni şartları ve İnternet Sitesi koşullarını onaylamıyorsanız, İnternet Sitesi’ni kullanmamanız gerekir. 


TANIMLAR

Sanat Performance : Merkezi Nevizade, Kameriye Sk. No:13, 34435 Beyoğlu / İstanbul” adresinde bulunan Sanat Performance 

Kullanıcı :İnternet Sitesi’ne ulaşan her gerçek ve tüzel kişiyi,

İnternet Sitesi : https://www.sanatperformance.com isimli alan adı altında hizmetlerini sunduğu internet sitesini ifade etmektedir.


İnternet Sitesi kullanım Koşulları

İnternet Sitesi bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için Kullanıcılar’ın Sanat Performance tarafından belirlenecek ve İnternet Sitesi’nde yer alan ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması kabul etmesi gereklidir. Sanat Performance, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri İnternet Sitesi’nde yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. Sanat Performance, İnternet Sitesi’nde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. 


İşbu İnternet Sitesi’nin telif hakları, İnternet Sitesi’nde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan, sayfa düzeni, tasarımı, veri tabanı, software-code'ları, html kodu, diğer kodlar ve diğer işaretler ile bunlarla sınırlı olmamakla birlikte her türlü yazı, görsel ve işitsel ögelerin sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin her türlü hak Sanat Performance’a aittir. 


İşbu İnternet Sitesi içinde ulaşılan yazılı, görsel, işitsel içerik, tasarım, bilgiler, bilgisayar programları ya da diğer unsurlar, Sanat Performance’ın yazılı izni olmaksızın kısmen ya da tamamen, hiçbir yöntemle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayınlanamaz, değiştirilemez, eklemeler ya da çıkarmalar yapılamaz, ticari maksatla kullanılamaz, alıntı yapılamaz. Yazılı izin alınarak bu İnternet Sitesi’nden yapılacak alıntılar, "Telif hakları Sanat Performance ´a aittir" ifadesi ile birlikte kullanılmalıdır.


Sanat Performance, İnternet Sitesi’nde verilen bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak için özen göstermektedir. Ancak, Sanat Performance, İnternet Sitesi’ndeki bilgilerin yanlışlığından ya da belirtilen amaçların dışında kullanılmasından kaynaklanabilecek zarar ve sorunlardan ötürü sorumluluk kabul etmez.


İnternet Sitesi’ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla İnternet Sitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Sanat Performance ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı’ların İnternet Sitesi üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Sanat Performance’ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. Sanat Performance, İnternet Sitesi’nde belirtilen ve hukuksal olarak suç oluşturan fiilleri gerçekleştiren kişilere karşı suç duyurusunda bulunma ve kanuni yollara başvuru hakkını saklı tutar.


Veri Güvenliği

İnternet Sitesi’ne izinsiz girişi engellemek, veri doğruluğunu sürdürmek ve bilginin doğru kullanımını sağlamak için site kanalıyla toplanmış bilgiyi koruyan ve güvenliğini sağlayan uygun fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürler uygulanmaktadır. 


Çocukların güvenliği

Sanat Performance, 18 yaşının altındaki bireylerden ebeveynlerinin izni olmaksızın, teşhis edilebilir kişisel bilgi toplama amacı gütmemektedir. İnternet Sitesi’nin hiçbir alanı 18 yaşından küçüklerin ilgisini çekmek için tasarlanmamıştır.


Bağlantılar

Bu İnternet Sitesi, içeriği Sanat Performance tarafından kontrol edilmeyen başka internet sitelerine taşıyan bağlantılar içerebilir. Bağlantı verilmiş olan bu internet siteleri, bu Kullanım Koşulları’nda veyahut İnternet Sitesi’nde belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu internet sitelerinin toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden Sanat Performance sorumlu değildir. İnternet Sitesi kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan Sanat Performance sorumlu değildir. Benzer biçimde başka internet sitelerinden Sanat Performance’nın izni olsun ya da olmasın İnternet Sitesi’ne link verildiğinde de bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle Sanat Performance’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 


Cookiler

İnternet Sitesi, bilgisayarınıza "cookie" gönderebilir. Cookie´ler bilgisayarınızın hafızasından veya diğer web sayfalarınca yaratılmış cookie dosyalarından veri sağlayamaz. Cookie´ler sisteminize zarar vermez. İnternet Sitesi, "cookie"leri, ziyaret ettiğiniz özel alanlar ve İnternet Sitesi’nde yararlandığınız hizmetlerimiz gibi bilgileri toplamak için kullanabilir. Bu uygulamayla İnternet Sitesi’ne yaptığınız tekrarlı ziyaretlerin kolaylaşması sağlanır. İnternet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek cookie´leri kabul etmeyebilir ya da bilgisayarınıza bir cookie gönderildiğinde tarayıcınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Tarayıcınızın ayarlarını başlangıçtaki haline döndürerek genellikle tüm cookie´leri kabul etmiş olursunuz. Cookie´leri reddederseniz İnternet Sitesi’nde ve diğer internet sitelerinde karşılaşacağınız uygulamalar azalabilir.


Kullanım Koşulları Değişiklikleri

Sanat Performance, sonradan tespit edilen kural boşlukları varsa veya Sanat Performance tarafından yeni sunulan hizmetler açısından gerekli olduğunda, her zaman işbu Kullanım Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanım Koşulları, değişikliğe tabi olup herhangi bir değişiklik olması halinde bu alanda duyurulacaktır. 


Sanat Performance, işbu İnternet Sitesi ve İnternet Sitesi uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve İnternet Sitesi’ni kullanma koşulları ile İnternet Sitesi’nde sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, İnternet Sitesi’ni ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, İnternet Sitesi’nde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. İnternet Sitesi’nin kullanımı ya da İnternet Sitesi’ne giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Sanat Performance Kullanım Koşulları’nın ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


İletişim

İnternet Sitesi’nin kullanımı ve diğer hususlara ilişkin olarak her türlü talebinizi https://www.sanatperformance.com adesli web sitemizdeki iletişim formunu doldurarak letebilirsiniz.